Szakrális jelképek: az Életfa

Szakrális jelképek: az Életfa

A tervem szerint az oldalon mini sorozatot indítok melynek keretében kicsit közelebbről is megvizsgálunk néhány közismert szakrális szimbólumot.

Kezdjük mindjárt a legelején, mit is jelent az hogy szakrális? Mindenféle lexikonokban utána nézve azt találjuk, hogy a jelentése: isteni, természetfeletti eredetű, gyökereinkből fakadó, hitünkből való.

Talán mondhatjuk, hogy az Életfa motívum az az univerzális növény ábrázolás, melyet a világ minden táján értenek és szinte mindenhol azonos módon is értelmeznek. A magyarok az ősi nomád életformájukból és hitvilágukból hozzák magukkal a megértést, ősi vallásuk legerősebb szimbólumának erejét.

fába égetett életfa motívum by Wooden Decorations

Maga az Életfa motívum gyakorlatilag jelképek rendszere, mely a világ rendjében megjelenő isteni elrendeződést szimbolizálja. A fa hármas osztása (lombkorona, törzs, gyökérzet) a világmindenség rendeződését szimbolizálja, azaz a korona az égi szféra, a törzs a látható világ, a gyökérzet pedig a szellemvilág vagy alvilági rész.

A szerteágazó fa szimbólum utal életre és halálra, az örök fejlődésre, növekedére, megújulásra. Az Életfa ágainak és virágainak száma szigorúan szabályozott, legelterjedtebb természetesen a hármas elosztás, vagy annak többszöröse. Az Életfa minden ágára eleink egy-egy külön kis világot képzeltek, ahol az elhalt ősök éltek nemzedéki sorrendben. A régi hiedelem szerint mindenkinek van saját lélekfája is, ezeket a motívumokat a tulipános ládák belsejébe faragták,

A magyar népmesék hős alakjai a szimbolikus fákon (pl. az égigérő fa) jutottak fel az égbe vagy szálltak alá az alvilágba, de számos népszokás is kapcsolatos az életfával: a legismertebb a tavasz megújhodását ünneplő májusfa, amelyet legények állítanak az eladósorba lévő lányok háza elé. Mint varázsló eszközt a lakodalmakban is használják, a zöld ág ugyanis a termékenységre, szaporulatra utal, valamint a lakodalmi kalács és az életfa alakú sütemények is az életet, annak megújulását szimbolizálják.

Valamint ne feledkezzünk el arról sem, hogy a méhlepény (azaz a placenta), mely hosszú honapokon át az anya hasában az új életet táplálja, világra jőve szintén egy érdekes Életfa motívumot mutat. Nagyon spirituáis itt is az összefüggés az élet és halál, kezdet és vég, másik világ és e világ között...

fába égetett méhlepény motívum by Wooden Decorations

A magyarok Életfa ábrázolás azonban egy kicsit eltér a világ többi részén használatostól, nálunk a fa koronája mellett bal oldalon (a női oldalon) egy Hold ábrázolást, a jobb oldalon (férfi oldalon) egy Nap ábrázolást találunk, ágain a csillagokat valamint a fa tetején a Turul motívumot, azaz az Egyisten (Tengri) jelképet.

A fától való származás tudata megmaradt szólásainkbanis pl. "Nem esett messze a fájától", "Mi fán terem?".

„Van a világon egy csudálatos nagy fa, amelyiknek kilenc elhajló ága van, mindenik egy-egy erdővel vetekszik. Ha elkezdenek kavarogni, imbolyogni, onnan támad a szél. Olyan csudálatosan nagy fa ez, hogy nemcsak a hold jár el az ágai között, hanem a nap is. De ezt a fát csak az leli meg, hogy hol van, merre van, aki foggal született, oszt kilenc álló esztendeig nem vesz a szájába a tejnél egyebet. Az meg tudnivaló, hogy a táltos az ilyen. Mert ez a csudálatos nagy fa olyan helyen nőtt, hogy csak az ilyen tudományos férhet hozzá.”
(Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága)

Ha a Tengrizmusról mint ősi magyar hagyományról többet is meg szeretnél tudni, hiteles forrásból, a következő oldalt ajánlom neked: http://tengri.hu/

A mindenféle fába égetett motívumok nagyszerű lelőhelye a következő oldal, nagy szeretettel ajánlom: https://bettybak.co.uk/

Benedek Ágotatermészetgyógyász-fitoterapeuta / hormonegyensúly tanácsadó
contact@herbaholistic.co.uk
www.facebook.com/HerbaHolistic
www.herbaholistic.co.uk

cover: photo by MichaelGaida from Pixabay